Betboo yeni giriş

MEB'den Maarif Vakfı'na 1 milyon TL. Maarif Vakfı nedir?

MEB, okul öncesi eğitimden, üniversiteye kadar burs vermek için kurulan Maarif Vakfı'na 1 milyon TL kaynak aktaracak.

MEB'den Maarif Vakfı'na 1 milyon TL. Maarif Vakfı nedir?

TBMM’ye sevk edilen Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı’na göre vakıf, dünyada insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak, örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak. Bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirecek olan vakıf, mevzuata uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütecek. Vakıf, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açacak, kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler ile bunların devamı sayılacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kuracak. 

MAARİF VAKFI NEDİR?
Faaliyetlerini organize edebilmek için yurt içi ve yurt dışından nakdi, ayni yardım kabul edebilecek olan vakıf, yurt içi ve yurt dışında gelir sağlayıcı işletmeler kurabilecek, ortak olabilecek. Maarif Vakfı’nın amacına yönelik hizmetler, Türkiye ve dünyada bütün coğrafyayı kapsayacak. Faaliyetleri tek başına ya da tüzel veya gerçek kişilerle ortaklıkla yapabilecek olan vakıf, gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı faaliyetlerde de bulunabilecek. Maarif Vakfı, ihtiyaç halinde faaliyetlerini, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz şirketler kurarak veya devralarak gerçekleştirebilecek.

Maarif Vakfı tarafından yurtdışında örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan şehirlerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları aynı amaçla başka birimler oluşturamayacak. Mütevelli Heyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulundan oluşacak vakıfta, 12 üyeli mütevelli heyeti karar organı olacak. 
Mütevelli heyeti üyelerinin dördü Cumhurbaşkanı ve üçü Bakanlar Kurulu tarafından atanan yedi daimi üye ile ikisi Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak üzere, Dışişleri ve Maliye bakanlıkları ile YÖK temsilcilerinden oluşacak.       

Vakıf, yurtiçi ve yurtdışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilecek, devralabilecek ve ortak olabilecek. Vakfın gelirleri ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dahil olmak üzere her türlü bağışlar ile yardımlardan, yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile yardımlardan, vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirlerden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlardan oluşacak. Vakıf kurumlar, veraset ve intikal, damga, emlak vergilerinden muaf olacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Maarif Vakfı’nın kuruluşu, resmi senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, tesciline ilişkin işlemler, Milli Eğitim Bakanlığı’nca sonuçlandırılacak. Yürürlük tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Maarif Vakfı’nın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa devredilmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyon lira aktarılacak. Milliyet

Yazar: Haberci
maarif vakfı maarif vakfı nedir maarif vakfı bursu meb
Advert
Bununla ilgili sen ne düşünüyorsun?
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spor giyimde kıtaları aşan Türk markası, Speedlife
Spor giyimde kıtaları aşan Türk markası, Speedlife
Malatya’nın karla imtihanı büyüyor
Malatya’nın karla imtihanı büyüyor
Betboo yeni giriş