Kadının toplumdaki çalışma yaşamı
Münevver Uğurlu

Kadının toplumdaki çalışma yaşamı

Merhabalar, kupurhaber.com'daki ilk yazımda sizlerle kadının toplumdaki çalışma yaşamını anlatmaya çalışacağım. 

Kadınların toplumdaki yerini, sağlığını ve statüsünü belirleyen göstergeler, özlenen ve olması gereken seviyenin çok gerisindedir. Kaynaklara ulaşma ve kaynakları etkin kullanma açısından da kadınlar ve erkekler arasında eşitsizlikler mevcuttur. Kadınlar; sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamda erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik düzeyinde yer alamamaktadırlar. Toplumsal kalkınmanın sağlanabilmesi için, Toplumun diğer yarısını oluşturan kadınların toplumun tüm alanlarında erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik düzeyinde yer almalıdırlar. 

ÜLKEMİZDE KADIN HAKLARI düzenlense de yeterince istenilen konumda değildir. Yetki ve karar alma sürecinde Kadının insan hakları, -Kız çocuklarının durumu: (öğrenim, olumsuz toplumsal tutum, şiddet, ayrımcılık, sağlık ve beslenme, ekonomik istismar) 

KADININ TOPLUMDAKİ YERİ  
Gelir ve servet dağılımında eşitsizlikler gibi dengesizlikler ülkemizde ve Dünyada yoksulların %70’ini kadınların oluşturmasına sonucunu çıkarmıştır. ”Birçok kadın çalışma imkanı bulamazken, çalışan kadınlar ise aynı işi yapan erkek kazancının ancak ortalama 2/3’ü kadar kazanmaktadırlar. 1 erkeğe karşın 2 kadın okuma yazma bilmemektedir. Ülkemizde; Halen 4 milyona yakın kadın okuma-yazma bilmemektedir. 15 yaş üstü kadınların %14.7’si, erkeklerin %3.6’sı okuma yazma bilmemektedir. Kız çocuklarının okutulmaması, Fiziksel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalma, Namus ve töre cinayetleri, Çeyiz, başlık parası,  Erken yaşta ve zorla evlendirilme. Çok eşli evliliğe zorlanma, ki burada kızdan 20–30 yaş büyük erkeklerle ikinci ve ya üçüncü eş olarak evlendirilmesi söz konusudur.  Bazı kentlerde, başlık parası vermemek için berdel uygulaması kadınlara yapılan hak ihlalidir. Erkek çocuk tercihi, Kız çocuk doğurma veya çocuksuzluğun sorumluluğunu kadına yükleme, Çok doğurmaya kadını zorlama, Ensest ilişki ve kadının ensesti anlatmaması için tehdit edilmesi,  İş yerinde ve diğer kurumlarda, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalması. Maaşına, banka kartları ve takılarına el konulması. 

Aile içi önemli kararlara katılma: Aile içi önemli kararların %48.8’ini erkekler tek başlarına almaktadırlar. Kadınların %26.5’i aile içi önemli kararları erkeklerin tek başlarına alması gerektiğini düşünmektedirler. 

Seçme Hakkı Kadınların; %55.8’i kendi özgür iradesi ile, %35.9’u eşlerinin fikrine göre, %4.9’u eşi ile birlikte, %3.4’ü büyük ailenin isteğine ve geleneklerine göre Oy kullanmaktadır. Az gelişmiş bölgelerde kadın olmak daha zor,  Ama az gelişmiş bölgelerde çalışan kadın olmak çok daha da zor.

ÇALIŞAN KADIN: Erkeklerin sadece para kazanmak için yapmakta oldukları bir işi başarması beklenirken, Kadınların;  İyi bir eş, İyi bir anne, İyi bir ev kadını, İyi bir iş kadını ya da çalışan kadın, İyi bir gelin, İyi bir evlat, İyi bir kız kardeş, İyi bir komşu olması beklenmektedir. Yani bir koltuğa 3 karpuzu sığdırmak zorundadır…. 

ÇALIŞMA YAŞAMI VE KADIN: TÜİK 2014 verilerine göre, çalışma yaşındaki Erkeklerin %64.8’i, Kadınların %26.7’si istihdam edilmekte; 2014 yılı verilerine göre; Belediye Başkanlarının %2.9’u, Belediye meclis üyelerinin %10.7’si, İl genel meclis üyelerinin %4.8’i kadın. 2015 Genel seçimlerine göre; Kadın milletvekili sayısı 98’dir ve milletvekillerinin %17.8’ini oluşturmaktadır. 1 Kadın Bakanımız vardır.
 
TÜİK 2011 yılı verilerine göre; Çalışan 100 kadından; 12.9’u kendi hesabına ve işveren konumunda,  51.6’sı herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında, 35.5’i ücretsiz aile işçisi olarak çalışma yaşamında yer almaktadır. Kadınların istihdam alanındaki sorunları: Kadın işgücü ucuz emek olarak emek-yoğun iş kolları olan tekstil, gıda, hazır giyim, tütün gibi sanayi dallarında yoğunlaşmakta, Temizlik, çocuk bakımı gibi nedenlerle, evlerde sosyal güvencesiz çalışmakta, En çok tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.  Kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kabul edilmekle birlikte, işgücüne katılım oranları düşüktür. 

BAZI PROJE ÖNERİLERİ: Kadınların iş dünyası ile prestiji yüksek, karar verme ve yetki aşamasındaki mesleklerde daha fazla yer almalarının sağlanması için; kadın emeğine vasıf kazandırılması ve kadının niteliksel gelişimini ve işgücü piyasasına girişini sağlayıcı gerekli mekanizmaların oluşturulmasına ihtiyaç vardır. 

KADIN GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ: Dezavantajlı yöreler/kişiler başta olmak üzere; Kadın konusunda farkındalık oluşturmak ve kadınların toplumun her alanında daha görünür olmasını sağlamak amacıyla; eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarla ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin ülke genelinde organize edilmesi. 

EĞİTİM:  Ana-kız okuldayız, Ana-baba okulu. Kişisel gelişim: iletişim, ticaret, fizibilite, bölgesel teşvikler, devlet kaynak ve katkıları v.s. Eğitimleri. Sağlık: Ana-çocuk sağlığı, üreme sağlığı, meme  kanseri gibi konularda spesifik kampanya eğitimleri.

Ülkedeki, ‘yatırım destek teşvikleri’ konusunda; tanıtım, bilgilendirme ve koordinasyonunu sağlayacak, girişimcilik, inovasyon, fizibilite hazırlama, yol haritası çizme ve mevcut durum analizi yapma gibi konularda destek olacak bir “Yatırım Akademisi”nin kurulması. 

YEREL VE BÖLGESEL STK’LARIN GÜÇLENDİRİLMESİ: Kadın STK’lar güç birliği projeleri,  Kadın STK’lar ekonomik ve sosyal iş birliği, networking ağları oluşturması ile ortak çözümleri birlikte yürütülmesinde fayda olacaktır. Birçok sorun var ama kadın-erkek birlikte istenirse yol alınmaya başlayabiliriz. Sevgi ve saygılarımla.

Bununla ilgili sen ne düşünüyorsun?
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Oshima Tershanesi'nde Türkler İçin Yapılan Gemi Suya İndi.
Oshima Tershanesi'nde Türkler İçin Yapılan Gemi Suya İndi.
Bakanlık gürültü kirliliğini mercek altına aldı
Bakanlık gürültü kirliliğini mercek altına aldı